Skip to main content
  • Druh veličiny: Index pozitivity
  • Materiál: sérum

Screeningový test pro detekci protilátek proti extrahovatelným nukleárním antigenům, na principu ELISA. Detekuje protilátky proti SS-A, SS-B, Sm, RNP/Sm, Scl-70 a Jo-1. V případě pozitivity je možné specifikovat protilátky metodou imunoblotu (ENA profil).

Přístroj/výrobce: Alegria / Orgentec Diagnostica GmbH

Poznámka ke stabilitě: vyhnout se opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorku; nelze analyzovat silně hemolytická, chylózní a ikterická séra

Doba odezvy: obvykle 2. - 3. den od odběru; max. 14 dní

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

negativní    IP < 1,0    
pozitivní    IP >= 1,0