Skip to main content
  • Druh veličiny: Intenzita zbarvení detekčních proužků
  • Materiál: sérum

Test metodou imunoblotu detekuje autoprotilátky proti antigenům asociovaným s celiakií, nespecifickými střevními záněty a autoimunní gastritidou.

a-tTG (tkáňová transglutamináza; IgA, IgG) – protilátky proti tkáňové transglutamináze, enzymu, který katalyzuje deaminaci gliadinu v buňkách střevní sliznice; přítomnost protilátek třídy IgA je vysoce citlivým a specifickým laboratorním průkazem glutenové enteropatie; protilátky třídy IgG jsou významné u pacientů se selektivním deficitem IgA

a-GAF-3X (IgA, IgG) – protilátka proti rekombinantnímu GAF-3X, fúznímu peptidu analogickému ke gliadinu; přítomnost protilátky podporuje diagnózu celiakie, zvláště u pacientů se selektivním deficitem IgA

ASCA (IgA, IgG) -  protilátky proti mannanům v buněčné stěně Saccharomyces cerevisiae; přítomnost těchto protilátek je specifickým sérologickým markerem Crohnovy choroby, v omezené míře se nachází i u ulcerózní kolitidy a vzácně i u zdravých osob

APCA (IgG) – autoprotilátky proti parietálním buňkám střevní sliznice; cílovým antigenem je H+/K*-ATPáza a tyto protilátky jsou citlivým markerem pro autoimunitní gastritidu

AIF (IgG) - autoprotilátky proti vnitřnímu faktoru sekretovanému parietálními buňkami; jejich přítomnost je specifickým markerem autoimunitní gastritidy

Přístroj/výrobce

Dynablot 44, Canon CanoScan LIDE 120 / Dynex Technologies, Inc.

Doba odezvy

do 14 dní