Skip to main content
  • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: U/ml

Kvantitativní stanovení protilátek proti inzulínu. Tyto protilátky jsou detekovatelné až u 90% dětí mladších 5 let v okamžiku stanovení diagnózy diabetes mellitus I a u méně než 40% mladistvých a dospělých starších 12 let.

Doba odezvy

3 – 4 týdny

Zdroj referenčních hodnot

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

negativní      < 10 U/ml
pozitivní      >= 10 U/ml