• Druh veličiny: podíl populace nesoucí určitý CD znak z testované populace (leukocyty, lymfocyty, apod.)
  • Materiál: krev
  • Jednotka: %

Screeningové vyšetření metodou průtokové cytometrie.

Indikace: při lymfocytóze či podezření na lymfoproliferativní onemocnění z jiných důvodů

Vyšetřované znaky: CD3, CD4, CD5, CD8, CD10, CD14, CD16, CD19, CD20, CD23, CD34, CD38, CD45, CD56, HLA-DR

Přínos stanovení na průtokovém cytometru: stanovení umožňuje specifikovat fenotyp lymfocytárních buněk, při podezření na klonální zmnožení budou provedena další upřesňující vyšetření; v případě B-lymfocytů odlišení reaktivního a klonálního zmnožení

Přístroj/výrobce: Navios / Beckman Coulter

Doba odezvy: obvykle 2. - 3. den od odběru; max. 14 dní