• Druh veličiny: podíl populace nesoucí určitý CD znak z testované populace (leukocyty, lymfocyty, apod.)
  • Materiál: krev
  • Jednotka: %

Screeningové vyšetření metodou průtokové cytometrie

Indikace: při periferní cytopenii nebo leukocytóze nebo podezření na MDS/MPO z jiných důvodů

Vyšetřované znaky:  CD3, CD10, CD11b, CD13, CD14, CD16, CD19, CD33, CD34, CD38, CD45, CD56, CD64, HLA-DR

Přínos stanovení na průtokovém cytometru: především pro posouzení rizika leukemizace onemocnění 

Přístroj/výrobce: Navios / Beckman Coulter

Doba odezvy: obvykle 2. - 3. den od odběru; max. 14 dní