Skip to main content
  • Druh veličiny: Intenzita zbarvení detekčních proužků
  • Materiál: sérum

Test metodou imunoblotu detekuje autoprotilátky proti antigenům asociovaným s paraneoplastickým syndromem, a to následující:

a-Amphiphysin – autoprotilátka proti membráně synaptických vezikulů; nejčastěji asociována se Stiff-personovým syndromem (SPS, také Stiff-mannův syndrom), s nádorem prsu a malobuněčným karcinomem plic; vzácně i s jinými neurologickými chorobami a jinými nádory

a-CV2 – autoprotilátka proti cytoplazmě oligodendrocytů; nejčastěji asociována s limbickou encefalitidou, s malobuněčným karcinomem plic a s thymomem; vzácně i s jinými neurologickými chorobami a jinými nádory

a-PNMA2 (Ma2/Ta) -  autoprotilátka proti neuronům a varlatům; nejčastěji asociována s encefalitidou nebo encefalopatií mozkového kmene a s paraneoplastickou limbickou encefalitidou nebo s nádory varlat; vzácně i s jinými neurologickými chorobami a jinými nádory

a-Ri (a-NOVA1; ANNA-2) – autoprotilátky proti buněčným jádrům neuronů v CNS; nejčastěji asociována s paraneoplastickou myoklonickou ataxií (POMA), s malobuněčným karcinomem plic nebo s karcinomem prsu; vzácně i s jinými neurologickými chorobami a jinými nádory

a-Yo - autoprotilátky proti cytoplazmě Purkyněho buněk v mozečku; nejčastěji asociována s paraneoplastickou mozečkovou degenerací a s karcinomy ovarií, prsu a dělohy; vzácně i s jinými neurologickými chorobami a jinými nádory

a-Hu (ANNA-1) – autoprotilátky proti buněčným jádrům neuronů v centrálním i periferním nervovém systému; nejčastěji asociovány s různými typy encefalitid a polyneuropatií, s malobuněčným karcinomem plic a s neuroblastomem; vzácně i s jinými neurologickými chorobami a jinými nádory

a-Recoverin – autoprotilátky proti fotoreceptorům sítnice; nejčastěji asociovány s retinopatií a s malobuněčným karcinomem plic

a-SOX1 - autoprotilátky proti buněčným jádrům Bergmannových glií ve vrstvě Purkyněho buněk; nejčastěji asociovány s Lambert Eatonovým myastenickým syndromem, paraneoplastickou degenerací mozečku a s malobuněčným karcinomem plic

a-Titin – autoprotilátky proti proteinům intracelulárních filament příčně pruhovaného svalu; nejačastěji asociovány s myasthenií gravis a s thymomem

a-Zic4 – autoprotilátky proti jádrům neuronů; nejčastěji asociovány s malobuněčným karcinomem plic

a-GAD65 – v CNS autoprotilátky proti granulární vrstvě mozečku; jádrům neuronů; nejčastěji asociována se Stiff-personovým syndromem (SPS, také Stiff-mannův syndrom), s malobuněčným karcinomem plic, nádorem prsu nebo tlustého střeva

Přístroj/výrobce

Dynablot 44, Canon CanoScan LIDE 120 / Dynex Technologies, Inc.

Doba odezvy

do 14 dní