• Druh veličiny: intenzita fluorescence očekávaných struktur
  • Materiál: sérum

Stanovení protilátek třídy IgA proti endomysiu metodou nepřímé imunofluorescence. Endomysium je složka pojivové tkáně, která obklopuje snopce hladkých svalů v určitých lokalizacích.

Přítomnost protilátek třídy IgA proti endomysiu (detekovaná metodou nepřímé imunofluorescence) je vysoce citlivým a specifickým diagnostickým průkazem glutenové enteropatie. U Duhringovy dermatitidy, při nízkém příjmu prolaminů a při imunosupresivní terapii mohou být protilátky negativní.  Hladina protilátek rychle reaguje na bezlepkovou dietu, takže jsou vhodné i pro monitoring úspěšnosti dietního režimu. Nedoporučujeme testovat u dětí do dvou let – vyšetření zde má nižší specifitu než u ostatních věkových skupin. Nahraďte vyšetřením protilátek proti gliadinu a deaminovanému gliadinu.

Přístroj/výrobce: EUROStar II / Euroimmun AG

Doba odezvy: do 14 dní

Referenční hodnoty

negativní