• Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: U/ml

Test pro kvantitativní stanovení revmatoidních faktorů (protilátky proti konstantní oblasti gamma globulinů) ve třídě IgG. RF IgG jsou vysoce specifické pro revmatoidní artritidu (přítomnost RF ve všech třech třídách je 100% specifická pro revmatoidní artritidu), dobře korelují s klinickými parametry a aktivitou choroby.

Poznámka ke stabilitě

vyhnout se opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorku; nelze analyzovat silně hemolytická, chylózní a ikterická séra

Přístroj/výrobce

Alegria / Orgentec Diagnostica GmbH

Doba odezvy

obvykle 2. - 3. den od odběru; max. 14 dní

Zdroj

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

negativní < 20 U/ml
pozitivní >= 20 U/ml