a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající F

  • Materiál: sérum
  • Druh veličiny: Látková koncentrace
  • Jednotka: pmol/l (pg/ml x 1,536= pmol/l)

fT3 (trijodtyronin volný)

fT3 je volnou, biologicky aktivní formou trijodthyroninu s biologickým poločasem v séru 1,5 dne.

  • Materiál: sérum
  • Druh veličiny: Látková koncentrace
  • Jednotka: pmol/l

fT4 (tyroxin volný)

fT4 je volnou, biologicky aktivní formou thyroxinu, nezávislou na změnách hladin vazebných proteinů.

  • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
  • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost polymorfizmu

FXIII: koagulační faktor XIII (Val34Leu)

Polymorfizmus Val-34-Leu má důležitý vliv na tvorbu trombu a pravděpodobně snižuje riziko infarktu myokardu, žilní trombózy a mrtvice.

 

<<  1 [2