Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající V

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Vápník (Ca, Kalcium)

Většina vápníku (Ca) v těle je přítomna v kostech. Ostatní vápník je v séru, kde je nezbytný při aktivaci enzymů, snižuje permeabilitu buněčné membrány a neuromuskulární dráždivost, podílí se na koncentrační schopnosti ledvin.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Vápník ionizovaný (Ca2+, ionizované kalcium)

Ionizované kalcium, je fyziologicky aktivní formou vápníku a jeho homeostáza je regulována příštítnými tělísky, kostmi, střevem a ledvinami.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace, Látkový tok
 • Jednotka: mmol/l, mmol/den

Vápník v moči

U zdravých osob množství vyloučeného vápníku závisí na množství přijatém v potravě a na jeho koncentraci v séru.

 • Materiál: Srážlivá krev

Varicella zoster virus (VZV) IgG, IgM

Stručná charakteristika: Plané neštovice (varicella) patří mezi nejčastější dětská infekční exantémová onemocnění. Jedná se o vysoce nakažlivé onemocnění, které se přenáší především přímým kontaktem.

Inkubační doba je asi 2 týdny.

 • Materiál: sérum, plazma
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: pmol/l

Vitamín B12

Vitamin B12 (kobalamin) spolu s kyselinou listovou (foláty) jsou nezbytným faktorem při syntéze DNA a s tím souvisejícím zráním červených krvinek. Nutriční a makrocytární anémie může být způsobena deficiencí vitaminu B12.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: pmol/l

Vitamin D (1,25-dihydroxyvitamin D)

1,25 (OH)2 vitamin D (kalcitriol) je nejúčinějším dosud objeveným přirozeně se vyskytujícím metabolitem vitaminínu D. Jeho tvorba je přesně řízena koncentrací vápníku, fosforu a parathormonu v séru. V játrech probíhá hydroxylace vitaminu D3 na 25-hydrocholekalciferol (kalcidiol), ten se dále v tubulech ledvin mění na účinnější metabolit 1,25 dihydrokalciferol (kalcitriol). Je nezbytný pro účinnou aktivní absorpci vápníku a fosforu i pro jejich normální metabolismus.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: nmol/l

Vitamin D (25-hydroxyvitamin D)

Vitamin D je běžně používaný název pro skupinu úzce příbuzných steroidů, které vznikají při působení UV záření na prekurzory. Vitamin D3 vzniká v kůži působením UV záření, ale kožní produkce potřebu organismu zcela neuspokojí. Tvorba vitaminu D3 je individuální, největší je v létě mezi 10-14hod. Mechanismus působení vitaminu D je stejný jako působení steroidních hormonů. Přítomnost vitaminu D usnadňuje pohyb Ca2+ přes střevní epitel, resorpci vápníku v ledvinách, mobilizaci Ca2+  a anorganického fosfátu z kostí.  Koncentrace 25-OH vitaminu D je dobrým ukazatelem příjmu vitaminu D potravou a jeho syntézou z provitaminu v kůži působením UV zářením.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: ng/l (ng/l x 3,47 = pmol/l)

Volný testosteron

Testosteron vázaný na albumin, společně s malým množstvím volného steroidu, pravděpodobně tvoří cirkulující formy biologicky aktivního testosteronu.

 • Materiál: plodová voda nebo choriové klky spolu se stěrem bukální sliznice matky
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost aneuploidie chromozomů 13, 18, 21, X a Y

Vyšetření aneuploidií chromozomů 13, 18, 21, X a Y metodou QF-PCR (tzv. Amnio-PCR)

Metoda QF-PCR (kvantitativní fluorescenční PCR) umožňuje rychlou prenatální detekci nejčastějších aneuploidií (chromozomů 13, 18, 21, X a Y) pomocí vysoce polymorfních STR markerů specifických pro každý chromozom.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost polymorfismu

Vyšetření polymorfizmů souvisejících s rozvojem osteoporózy (VDR BsmI 1024+283G>A + Col1A1 SP1 104-441G>T)

Osteoporóza je onemocnění projevující se narušenou vnitřní stavbou kosti a s ní spojeným zvýšeným rizikem fraktur.

Za fyziologických podmínek je ultrastruktura kostní tkáně trvale přestavována tak, aby byly zajištěny optimální mechanické vlastnosti kostí v průběhu života. Tento remodelační proces zajišťují specializované buněčné populace, které na některých místech vytvářejí novou kostní tkáň a jinde ji naopak odbourávají. Dochází tak k ustavení dynamické rovnováhy mezi tvorbou a resorbcí kosti. V případě pacientů s osteoporózou je tato rovnováha vychýlena ve prospěch odbourávání kostní tkáně, což má za následek výrazné snížení pevnosti kostí. Jedním ze sledovaných parametrů u pacientů s podezřením na osteoporózu je tzv. kostní minerální denzita (BMD). Snížené hodnoty BMD oproti normálu bývají indikátorem počínajících osteoporotických změn uvnitř kosti.
 • Materiál: periferní krev, antikoagulant heparin

Vyšetření získaných chromosomových aberací

Při vyšetření osob, které často přicházejí do styku s mutagenními látkami či jinými genotoxickými faktory.

[12  >>