Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající O

  • Materiál: sérum
  • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Jednotka: µg/l

Osteáza (iALP - kostní izoenzym)

Předpokládá se, že sérové hladiny kostního izoenzymu ALP odrážejí metabolický stav osteoblastů – buněk odpovídajících za kostní novotvorbu.

  • Materiál: sérum
  • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace 
  • Jednotka: µg/l

Osteokalcin (OC)

Osteokalcin je kostní polypeptid, který se dostává do oběhu při novotvorbě kostní matrix osteoblasty.