Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající #

  • Materiál: sérum
  • Druh veličiny: Látková koncentrace 
  • Jednotka: nmol/l (µg/l x 3,026 = nmol/l)

17 alfa- hydroxyprogesteron (17-OH progesteron)

17 alfa-hydroxyprogesteron je steroidním meziproduktem při biosyntéze glukokortikoidů, androgenů a estrogenů. Stejně jako progesteron, je 17 alfa hydroxyprogesteron vylučován v malém množství vaječníky během folikulární fáze. Jeho hladina vzrůstá během luteální fáze. Pokud nedojde k oplodnění, tak jeho hladina opětovně klesá, pokud dojde k oplodnění, tak žluté tělísko pokračuje v jeho sekreci.

  • Materiál: Sérum
  • Druh veličiny: Látková koncentrace
  • Jednotka: µmol/l

Železo (Fe)

Železo patří mezi stopové prvky. Podílí se na oxidoredukčních procesech a zajišťuje transport kyslíku. Jeho stanovení se používá k určení diagnózy a k léčbě různých anémií z nedostatku železa, při předávkování a intoxikaci železem.