Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající U

  • Materiál: sérum
  • Druh veličiny: Látková koncentrace
  • Jednotka: nmol/l

uE3 (nekonjugovaný estriol)

uE3 je během těhotenství produkován placentou a je využíván společně s hCG a AFP k účelům biochemické prenatální diagnostiky.

  • Materiál: Sérum
  • Druh veličiny: Látková koncentrace
  • Jednotka: mmol/l

Urea (Močovina)

Urea (močovina) je konečným produktem metabolismu bílkovin a aminokyselin, vzniká v cyklu močoviny v játrech.

  • Materiál: Moč
  • Druh veličiny: Látková koncentrace, Látkový tok
  • Jednotka: mmol/l, mmol/den

Urea v moči

Urea je vylučována glomerulární filtrací, v malém množství zpětně difunduje v distálním tubulu. Vylučování závisí na příjmu bílkovin a na tělesné aktivitě. Vylučování je mírou katabolismu bílkovin i rychlosti glukoneogeneze u hyper-metabolických stavů.