Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající I

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

IAA IgG (ELISA)

Kvantitativní stanovení protilátek proti inzulínu. Tyto protilátky jsou detekovatelné až u 90% dětí mladších 5 let v okamžiku stanovení diagnózy diabetes mellitus I a u méně než 40% mladistvých a dospělých starších 12 let.
 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

IgA (Imunoglobulin A)

IgA je hlavním imunoglobulinem systému sekrečních protilátek sliznic dýchacího, gastroitestinálního a urogenitálního traktu. Je významnou ochranou vůči mikrobiálním infekcím sliznic. Jeho sledování má význam zejména u diagnostiky imunodeficiencí a u substituční terapie imunoglobuliny.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l (µg/l x 3,49 = nmol/l)

IGF-1 (inzulin like growth factor-1)

IGF-1 je monomerním polypeptidem, který bývá označován také jako Somatomedin C. IGF-1 je zkratkou z anglického Inzulin Like Growth Factor 1 na základě částečné strukturální podobnosti s insulinem.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

IgG (Imunoglobulin G)

IgG je hlavním imunoglobulinem v krvi, který neutralizuje bakteriální toxiny a váže většinu typů mikroorganismů, aby usnadnil fagocytózu. Jako jediný imunoglobulin prochází placentou a tvoří hlavní obranu plodu proti infekcím v prvních týdnech života.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

IgM (Imunoglobulin M)

IgM je obsažen v cytoplazmě a na povrchu B–buněk v časné fázi jejich vyzrávání. IgM je první třídou imunoglobulinů produkovanou při počáteční imunitní odpovědi. Proto je přítomnost IgM užitečná při stanovení, zda se jedná o akutní nebo chronickou infekci. Do třídy IgM patří také chladové aglutiny, heterofilní protilátky a hemaglutiny.

 • Materiál: Plná krev
 • Jednotka: %, bb/l

Imunofenotypizace lymfocytů

Stanovení základních lymfocytárních populací, včetně CD4+ a CD8+ T-lymfocytů metodou průtokové cytometrie.

Přínos stanovení na průtokovém cytometru:  přímé stanovení lymfocytárních subpopulací (T,B, NK), odlišení reaktivní lymfocytózy od lymfoidních neoplasií

 • Materiál: sérum

Imunofixace bílkovin séra

Imunofixace doplňuje vyšetření ELFO bílkovin ve smyslu průkazu a typizace paraproteinu.
 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/ml

Imunoglobulin E (celkový IgE)

Imunoglobulin E je jednou ze tříd imunoglobulinů vyskytujících se v lidském séru. Jeho fyziologická funkce je v oblasti protiparazitární imunity.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: mIU/l

Inzulin

Inzulin patří mezi proteohormony, který zásadním způsobem reguluje koncentraci plazmatické glukózy prostřednictvím specifického receptoru.