Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající D

 • Materiál: Plazma
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l FEU

D-dimery

D-dimery jsou finálním produktem štěpení zesíťovaného fibrinu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l (µg/l x 3,49 = nmol/l)

Delta 4-androstendion

Delta 4-androstendion je nevirilizační androgen syntetizovaný vaječníky, varlaty a kůrou nadledvin. Řadíme jej do skupiny 17-ketosteroidů.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost mutace

Detekce získaných mutací v genu MPL (W515L a W515K)

Detekce mutací MPL genu je pomocným diagnostickým kritériem v diferenciální diagnostice reaktivních sekundárních trombocytémií a jiných forem myeloproliferativních onemocnění (MPN).
 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: µmol/l

DHEA-S (dehydroepiandrosteron sulfát)

Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-S) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách. U mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: nmol/l (pg/ml x 0,0034 na nmol/l)

DHT (dihydrotestosteron)

Dihydrotestosteron je steroidní hormon, vlastní účinná forma testosteronu. Vzniká redukcí testosteronu na uhlíku č. 5 v cílových orgánech.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l

Digoxin

Digoxin je účinný srdeční glykosid, který je předepisován k léčbě pacientů s kongestivním srdečním selháním a některými typy srdečních arytmií.
 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Draslík (K+, Kalium)

Draselné ionty jsou hlavním intracelulárním kationtem.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace, Látkový tok
 • Jednotka: mmol/l, mmol/den

Draslík v moči

Stanovení draslíku v moči je významné při bilančních sledováních.