Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající H

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: kU/l

hCG

Stanovení hCG má význam jako nádorový marker, ke sledování suspektní gravidity a je součástí prenatálního screeningu ve druhém trimestru těhotenství (společně s AFP a uE3). hCG je původem placentární hormon, který může být tvořen též nádory obsahující buňky trofoblastu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/l

hCG +β

hCG je glykoprotein o relativní molekulové hmotnosti cca 40 kDa. Spolu s hypofyzárními gonadotropiny  -lutropinem (LH), folitropinem (FSH) a thyreotropinem (TSH) patří ke skupině glykoproteinových hormonů.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

HDL – cholesterol

Jedná se o cholesterol, který je součástí HDL lipoprteinových komplexů – částic s vysokou hustotou, které přenáší v krvi tuky, zejména cholesterol. Podílí se na odstraňování cholesterolu z tkání a chrání před vznikem aterosklerózy. Má také antioxidační, protizánětlivé a antikoagulační vlastnsti.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace 
 • Jednotka: pmol/l (pg/ml x 3,67 = pmol/l)

HE4 (lidský epididymální protein 4)

Lidský epididymální protein 4 (HE4) byl prvně identifikován v epitelu distálního nadvarlete. Podle nejnovějších zjištění je HE4 v nízkých koncentracích exprimovaný v respiračním epitelu a epitelu pohlavních orgánů, a ve vysokých koncentracích ve tkáních ovariálních karcinomů.

 • Materiál: Srážlivá krev

Helicobacter pylori IgG a IgA

Stručná charakteristika: H. pylori můžezpůsobit žaludeční onemocnění, jako je chronická gastritida, peptické vředy a rakovina, které jsou alespoň částečně způsobeny dvěma dobře- známými faktory virulence: vakuolujícím cytotoxinem A (VacA) a genem A asociovaným s cytotoxinem (CagA). H. pylori bývá přítomna u 90–95 % pacientů s duodenálním vředem a u 60–80 % pacientů s žaludečním vředem.

 • Materiál: vzorek stolice v extrakčním pufru
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/g

Hemoglobin ve stolici (FOB)

Test FOB umožňuje kvantitativní stanovení lidského hemoglobinu ve stolici.
 • Materiál: Srážlivá krev

Hepatitida A - anti HAV IgG, IgM

Stručná charakteristika:  Hepatitida A je akutní infekční onemocnění jater způsobené virem hepatitidy A (HAV). Anti-HAV IgM jsou detekovatelné po dobu 3 až 6 měsíců po začátku infekce, kdežto anti-HAV IgG mohou přetrvávat natrvalo.

Inkubační doba: 15-50 dní, průměrně 28 dní.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární jednotka
 • Jednotka: index

Hepatitida A - anti – HAV total

Virus hepatitidy A patří k RNA virům bez obalu. Náleží do rodiny Picornaviridae. Dosud byl popsán jeden lidský sérotyp a 7 genotypů.

 • Materiál: Srážlivá krev

Hepatitida B - anti HBc

Stručná charakteristika: Stanovujeme protilátky proti core antigenu viru hepatitidy B, Stanovenim anti-HBc lze zjistit probihajici nebo proběhlou infekci HBV.

 • Materiál: Srážlivá krev

Hepatitida B - anti HBe

Stručná charakteristika: E antigen hepatitidy B (HBeAg) a protilátky proti němu (antiHBe) se objevují v souvislosti s virovou infekcí hepatitidy B.1 HBeAg je poprvé detekovatelný v časné fázi virové infekce hepatitidy B poté, kdy se objeví povrchový antigen hepatitidy B (HBsAg).2 Při akutní infekci v průběhu virové replikace titry obou těchto antigenů prudce stoupnou. Sérokonverze HBeAg na antiHBe v průběhu akutní infekce hepatitidy B je obvykle známkou odeznění infekce a snížení míry infekčnosti.

 • Materiál: Srážlivá krev

Hepatitida B - anti HBs

Stručná charakteristika: Stanovujeme protilátky  proti povrchovému  antigenu viru hepatitidy B, Přitomnost anti-HBs je důležita pro ochranu před infekci virem hepatitidy B.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: COI

Hepatitida B - anti – HBc (HBV)

Protilátky proti HBcAg (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci virem hepatitidy B. Slouží jako marker prodělané infekce.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: COI

Hepatitida B - anti – HBc IgM

Protilátky proti HBcAg ve třídě IgM se tvoří po infekci virem hepatitidy B. Slouží jako marker aktivní infekce.

 • Materiál: Srážlivá krev

Hepatitida B - HBeAg

Stručná charakteristika: E antigen hepatitidy B (HBeAg) a protilátky proti němu (antiHBe) se objevují v souvislosti s virovou infekcí hepatitidy B.1

[12 3  >>