a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající H

 • Materiál: Srážlivá krev

HBeAg

Stručná charakteristika: E antigen hepatitidy B (HBeAg) a protilátky proti němu (antiHBe) se objevují v souvislosti s virovou infekcí hepatitidy B.1

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: S/CO

HBsAg

Stanovení HBsAg je používáno v rámci diagnostických postupů při identifikování osob infikovaných HBV a při zamezení přenosu viru hepatitidy B krví a krevními produkty.

 • Materiál: Srážlivá krev

HBsAg

Stručná charakteristika:  V průběhu infekce hepatitidy B (HBV) se produkuje velké množství povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg), označovaného také jako australský antigen, který lze v krvi infikovaných jedinců detekovat.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace

HbsAg (Konfirmační test)

Metody na stanovení HBsAg se běžně používají ke stanovení diagnózy při podezření na virovou infekci hepatitidy B (HBV) a k monitorování stavu infikovaných jedinců, tj. zda infekce u pacienta odezněla nebo zda se pacient stal chronickým nosičem viru.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: kU/l

hCG

Stanovení hCG má význam jako nádorový marker, ke sledování suspektní gravidity a je součástí prenatálního screeningu ve druhém trimestru těhotenství (společně s AFP a uE3). hCG je původem placentární hormon, který může být tvořen též nádory obsahující buňky trofoblastu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/l

hCG +β

hCG je glykoprotein o relativní molekulové hmotnosti cca 40 kDa. Spolu s hypofyzárními gonadotropiny  -lutropinem (LH), folitropinem (FSH) a thyreotropinem (TSH) patří ke skupině glykoproteinových hormonů.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

HDL – cholesterol

Jedná se o cholesterol, který je součástí HDL lipoprteinových komplexů – částic s vysokou hustotou, které přenáší v krvi tuky, zejména cholesterol. Podílí se na odstraňování cholesterolu z tkání a chrání před vznikem aterosklerózy. Má také antioxidační, protizánětlivé a antikoagulační vlastnsti.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace 
 • Jednotka: pmol/l (pg/ml x 3,67 = pmol/l)

HE4 (lidský epididymální protein 4)

Lidský epididymální protein 4 (HE4) byl prvně identifikován v epitelu distálního nadvarlete. Podle nejnovějších zjištění je HE4 v nízkých koncentracích exprimovaný v respiračním epitelu a epitelu pohlavních orgánů, a ve vysokých koncentracích ve tkáních ovariálních karcinomů.

 • Materiál: Srážlivá krev

Helicobacter pylori IgG a IgA - WB

Stručná charakteristika: H. pylori můžezpůsobit žaludeční onemocnění, jako je chronická gastritida, peptické vředy a rakovina, které jsou alespoň částečně způsobeny dvěma dobře- známými faktory virulence: vakuolujícím cytotoxinem A (VacA) a genem A asociovaným s cytotoxinem (CagA). H. pylori bývá přítomna u 90–95 % pacientů s duodenálním vředem a u 60–80 % pacientů s žaludečním vředem.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost mutace

Hereditární hemochromatóza (HFE)

Hlavní charakteristikou onemocnění je zvýšené vstřebávání železa buňkami střevní sliznice, projevující se nadbytečným hromaděním železa v krvi a tělních orgánech.

 

 • Materiál: Srážlivá krev

Herpes simplex (HSV) typ 1, 2 IgG, IgM

Stručná charakteristika: Herpes simplex virus (HSV) je rod virů zahrnující Herpes simplex virus 1 a Herpes simplex virus 2 (HSV-1 a HSV-2), dva druhy  virů  z čeledi  herpetických virů, které způsobují u lidí infekce.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: S/CO

HIV 1,2 Ab, Ag p24 (antigen a celkové protilátky proti HIV-1 a HIV-2)

Lidský virus imunodeficience (HIV), původce Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), náleží do rodiny retrovirů. HIV se může přenášet kontaminovanou krví a krevními produkty, při sexuálním kontaktu nebo může matka infikovat HIV své dítě před, v průběhu nebo po porodu.

 • Materiál: Srážlivá krev

HIV Ab/Ag antigen a protilátky

Stručná charakteristika: Virus lidského imunodeficitu (HIV) je etiologické agens nemoci AIDS. HIV se přenáší pohlavním stykem, kontaktem s krvi a krevními deriváty nebo z infikované matky prenatálně na její plod či perinatálně na její narozené ditě. Protilátky anti‑HIV jsou téměř vždy detekovány u pacientů s AIDS a u asymptomatických jedinců infikovaných HIV.

Inkubační doba: 3-12 týdnů.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost specifické alely

HLA-B27

Přítomnost rizikové alely HLA-B27 je asociována s řadou nespecifických zánětlivých onemocnění.

 

[12  >>