Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající E

 • Materiál: Srážlivá krev

EBV/VCA IgG, IgM, EBNA IgG

Stručná charakteristika: Virus Epstein-Barrove (EBV), znamý  také jako lidsky herpesvirus 4(HHV‑4), patři mezi nejběžnější viry vyskytující se u člověka. EBV je lymfotropní obaleny dvouvlaknový DNA virus.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: ug/ml

ECP (eozinofilní kationický protein)

Eosinofilní kationický protein je jedním ze čtyř bazických proteinů, obsažených v sekundárních granulích eosinofilů, který se uvolňuje při jejich aktivaci. Svými cytotoxickými účinky přispívá mimo jiné k poškození bronchiální sliznice.

 • Materiál: Sérum

Elektroforéza proteinů v séru

Dělení frakcí bílkovin séra v agarovém gelu při vysokém napětí. Pomocí elektroforézy se bílkoviny krevního séra rozdělí na 6 frakcí – albuminovou, α1, α2, β1, β2 a γ frakci. S výjimkou albuminů jsou další frakce tvořeny vždy skupinou bílkovin, které mají přibližně stejnou elektroforetickou pohyblivost.

 

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Index pozitivity

ENA screen

Screeningový test pro detekci protilátek proti extrahovatelným nukleárním antigenům, na principu ELISA. Detekuje protilátky proti SS-A, SS-B, Sm, RNP/Sm, Scl-70 a Jo-1. V případě pozitivity je možné specifikovat protilátky metodou imunoblotu (ENA profil).

 • Materiál: Homogenizovaná endometriální tkáň
 • Druh veličiny: podíl populace nesoucí určitý CD znak z testované populace (CD45+ buňky)
 • Jednotka: %

Endometrium

Stanovení základních lymfocytárních populací ve vzorku endometria metodou průtokové cytometrie.

Přínos stanovení na průtokovém cytometru: posouzení stavu buněčné imunity přímo v endometriální tkáni

 

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: pmol/l (pg/ml x 3,67 = pmol/l)

Estradiol

Estradiol (estra-1,3,5(10)-trien-3,17 beta-diol) je hlavní estrogenní steroid.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: arbitrární koncentrace
 • Jednotka: kUA/l

Extraktové a molekulové IgE - screeningové stanovení multiplexem ALEX

Vhodné pro screening při nejasném původu alergie, u atopických dermatitid, před zvažovanou specifickou imunoterapií, apod. Seznam alergenů v multiplexu najdete zde

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: arbitrární koncentrace
 • Jednotka: kUA/l

Extraktové a molekulové IgE metodou FEIA systémem ImmunoCAP

Vysoce citlivé stanovení, „zlatý standard“ v alergologii.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Intenzita zbarvení detekčních proužků

Extraktové IgE - screeningové stanovení multiplexy Euroline

Vhodné pro screening při podezření na konkrétní skupinu alergenů (inhalační, potravinové, apod. Volit lze z několika různých profilů – viz žádanka VL-004

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: arbitrární koncentrace
 • Jednotka: IU/ml

Extraktové IgE metodou REAST

Široká paleta alergenů – viz seznam v brožurce.