Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající A

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

a-annexin V (IgG, IgM)

Screeningový test na protilátky proti annexinu V třídy IgG a IgM. Annexin neboli placentární antikoagulační protein 1 má významné protisrážlivé účinky. Přítomnost protilátek je spojena s antifosfolipidovým syndromem;  vyšší  hladiny se nacházejí také u žen s opakovanými spontánními potraty.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

a-CCP IgG (ELISA)

Test detekující protilátky třídy IgG proti neoantigenu citrulinu. Citrulin je nestandardní aminokyselina, která je součástí cytoskeletu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: arbitrární koncentrace
 • Jednotka: IU/ml

a-dsDNA (ELISA)

Test vhodný pro screening a monitorování hladiny autoprotilátek proti dsDNA ve třídě IgG metodou ELISA.

 

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Intenzita fluorescence očekávaných struktur

a-dsDNA (NIF)

Test slouží k detekci autoprotilátek proti dsDNA metodou nepřímé imunofluorescence na substrátu prvoka Crithidia luciliae, jehož kinetoplast (velká mitochondrie s dsDNA) neobsahuje žádné jiné antigeny shodné s lidskými jadernými antigeny kromě dsDNA.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

a-fosfatidylinositol (IgG, IgM)

Screeningový test na protilátky proti fosfatidylinositolu ve třídách IgG a IgM.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

a-fosfatidylserin (IgG, IgM)

Screeningový test na protilátky proti fosfatidylserinu ve třídách IgG a IgM.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: IU/ml

a-GAD IgG (ELISA)

Kvantitativní stanovení protilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové. Tyto protilátky jsou detekovatelné až u 90% pacientů s diagnózou diabetes mellitus I a to až několik let před nástupem klinických symptomů této nemoci.
 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: IU/ml

a-IA2 IgG (ELISA)

Kvantitativní stanovení protilátek proti tyrosin fosfatáze
 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

a-kys. fosfatidylová (IgG, IgM)

Test na protilátky proti kys. fosfatidylové ve třídách IgG a IgM. Kys. fosfatidylová je součástí buněčných membrán. Přítomnost protilátek je spojena s antifosfolipidovým syndromem; často se vyskytují společně s protilátkami proti kardiolipinu nebo fosfatidylserinu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

a-MCV IgG

Test pro kvantitativní stanovení mutovaného citrulinovaného vimentinu ve třídě IgG. Protilátky proti MCV jsou vysoce citlivým a specifickým markerem pro revmatoidní artritidu. Jsou detekovány v časném stadiu choroby, někdy ještě před vypuknutím specifických klinických příznaků. Indikují rozvoj kloubního postižení a agresivní progresi choroby. Dobře korelují s klinickými parametry a jsou vhodným markerem úspěšnosti léčby.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

a-MPO IgG (ELISA)

Kvantitativní stanovení protilátek proti myeloperoxidáze – enzymu granul neutrofilů. Přítomnost těchto protilátek je typicky spojena s mikroskopickou polyangiitidou nebo eosinofilní granulomatózou s polyangiitidou (syndrom Churg-Straussové).

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

a-PR3 IgG (ELISA)

Kvantitativní stanovení protilátek proti proteináze 3 – enzymu azurofilních granul neutrofilů. Přítomnost těchto protilátek je typicky spojena s granulomatózou s polyangiitidou (dříve Wegenerova granulomatóza), ale nachází se i u části pacientů s mikroskopickou polyangiitidou.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

a-Protrombin IgG, IgM

Screeningový test na protilátky proti protrombinu ve třídách IgG a IgM.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

a-ß2-GP1 screen

Screeningový test na protilátky proti ß2-glykoproteinu 1 třídy IgG, IgM a IgA. ß2-GP1 je kofaktorem krevního srážení, s vysokou afinitou k negativně nabitým fosfolipidům a s antikoagulačním účinkem. Může být antigenem antikardiolipinových protilátek, ale může vyvolávat tvorbu protilátek i sám o sobě. Jejich přítomnost je spojena s vyšším rizikem žilní a arteriální trombózy a opakovaných potratů. Mají vyšší specifitu pro APS než ACLA.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost inzerce/delece

ACE: angiotenzin konvertující enzym (I/D)

Inzerčně/deleční polymorfizmus v genu pro angiotenzin konvertující enzym je důležitým genetickým markerem vzniku vysokého krevního tlaku a ischemické choroby srdeční.

 

[12 3 4 5  >>