Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající J

  • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
  • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost mutace

JAK2: Janusova kináza 2 (V617F)

Myeloproliferativní poruchy jsou charakterizovány nadbytečnou produkcí nebo dysfunkcí krevních buněk. Velká část (více než polovina) pacientů s myeloproliferativními poruchami nese získanou mutaci V617F cytoplazmatické Janusovy tyrozin kinázy 2 (JAK2).

  • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
  • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost mutace

JAK2: Janusova kináza 2 - mutace v exonu 12

Myeloproliferativní poruchy jsou charakterizovány nadbytečnou produkcí nebo dysfunkcí krevních buněk. Velká část (více než polovina) pacientů s myeloproliferativními poruchami nese získanou mutaci cytoplazmatické Janusovy tyrozin kinázy 2 (JAK2).
  • Materiál: sérum
  • Druh veličiny: Intenzita zbarvení detekčních proužků

Játra-profil

Test metodou imunoblotu detekuje protilátky asociované s autoimunitními chorobami jater.