Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající M

 • Materiál: krev
 • Druh veličiny: podíl populace nesoucí určitý CD znak z testované populace (leukocyty, lymfocyty, apod.)
 • Jednotka: %

MDS/MPO

Screeningové vyšetření metodou průtokové cytometrie

Indikace: při periferní cytopenii nebo leukocytóze nebo podezření na MDS/MPO z jiných důvodů

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost delece

Mikrodelece Y (azoospermatický faktor, AZF)

Mikrodelece v oblasti AZF chromozómu Y jsou druhou nejčastější genetickou příčinou sterility u mužů.

 • Materiál: krev
 • Druh veličiny: podíl populace nesoucí určitý CD znak z testované populace (leukocyty, lymfocyty, apod.)
 • Jednotka: %

Monoklonální gamapatie

Screeningové vyšetření metodou průtokové cytometrie

Indikace: paraproteinemie, podezření na MG z jiných důvodů (kostní léze)

MOP

 • Materiál: Srážlivá krev

Morbilli (spalničky) – protilátky IgM, IgG

Stručná charakteristika: Stanovení IgM a IgG protilátek proti viru spalniček je založeno na chemiluminiscenční imunoanalýze (CLIA). Protilátky IgM a IgG jsou syntetizovány během primární imunitní reakce a lze je zjistit v séru během několika dnů od výsevu vyrážky. Hladiny protilátek IgM dosahují nejvyšší úrovně přibližně 7 až 10 dnů a poté rychle klesají. Po 6 až 8 týdnech jsou detekovatelné zřídka.

Inkubační doba: 7-21 dní

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost mutace

MTHFR: methylentetrahydrofolátreduktáza (C677T, A1298C)

Mutace v enzymu methylentetrahydrofolátreduktáze patří mezi tři jednoznačně nejrozšířenější genetické dispozice k trombofilii v evropské populaci.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost mutace

Mutační analýza exonu 9 genu CALR

Kalretikulin je vysoce konzervovaný chaperonový protein v endoplazmatickém retikulu, který se významně podílí na regulaci signální transdukce. Mutace genu CALR vedou ke konstitutivní aktivaci signálních drah, jsou přímým spouštěčem expanze linie megakaryocytů, která vede ke vzniku myeloproliferativních onemocnění (MPN).
 • Materiál: Srážlivá krev

Mycoplasma pneumoniae IgG, IgA, IgM

Stručná charakteristika: Mycoplasma pneumoniae je nejvýznamnějším patogenem lidského respiračního systému. Je to hlavní původce velkého počtu respiračních infekcí (faryngitis, tracheobronchitis, bronchitis, bronchiolitis, pneumoniae, pneumonitis, otitis acuta, bulózní hemorrhagická myringitis), které se vyskytují na všech kontinentech kromě Antarktidy.

Inkubační doba je 2-3 týdny.