Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající R

 • Materiál: plasma
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: ng/l

Renin

Renin je enzym (proteolytický kyselý enzym) tvořený a sekretovaný juxtaglomerulárními buňkami.

 • Materiál: stěr z nosohltanu

Respirační viry - multiplex

Detekce patogenů: Influenza A, Influenza B, RS virus
 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/ml

RF (Revmatoidní faktor)

Revmatoidní faktory (RF) jsou protilátky, které reagují s Fc částí lidského IgG. Přítomnost RF u revmatoidní artritidy dává dagnostické a prognostické informace, které mohou být považovány za měření zánětlivého procesu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

RF IgA

Test pro kvantitativní stanovení revmatoidních faktorů (protilátky proti konstantní oblasti gamma globulinů) ve třídě IgA. Přítomnost RF ve všech třech třídách je 100% specifická pro revmatoidní artritidu. RF IgA dobře korelují s klinickými parametry a aktivitou choroby. U pacientů se SLE definují skupinu se specifickým autoimunitním projevem choroby, s vysokou aktivitou choroby při absenci nefritidy.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

RF IgG

Test pro kvantitativní stanovení revmatoidních faktorů (protilátky proti konstantní oblasti gamma globulinů) ve třídě IgG. RF IgG jsou vysoce specifické pro revmatoidní artritidu (přítomnost RF ve všech třech třídách je 100% specifická pro revmatoidní artritidu), dobře korelují s klinickými parametry a aktivitou choroby.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

RF IgM

Test pro kvantitativní stanovení revmatoidních faktorů (protilátky proti konstantní oblasti gamma globulinů) ve třídě IgM. RF IgM jsou vysoce citlivé pro diagnózu revmatoidní artritidy (přítomnost RF ve všech třech třídách je 100% specifická pro revmatoidní artritidu).

 • Materiál: Kusová stolice

Rota/Adeno/Noro-viry

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: mIU/l (mIU/l x 0,333 = µg/l)

Růstový hormon (GH)

GH patří do skupiny somatotropních hormonů a je hormonem předního laloku hypofýzy. Sekrece GH je inhibována glukózou, kortizolem, mastnými kyselinami atd.