Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající N

  • Materiál: sérum
  • Druh veličiny: Intenzita zbarvení detekčních proužků

Neuro – profil ANNA

Test metodou imunoblotu detekuje autoprotilátky proti antigenům asociovaným s paraneoplastickým syndromem, a to následující:
  • Materiál: sérum
  • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Jednotka: µg/l

NSE (neuron specifická enoláza)

Neuron specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech.

  • Materiál: sérum (plazma)
  • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Jednotka: ng/l

NT-proBNP (NT pro brain natriuretic peptide)

Natriuretické peptidy mají význam z hlediska kardiovaskulárního systému. ProBNP je molekulou z níž vzniká fyziologicky aktivní BNP a N-terminální proBNP.