Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající P

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace 
 • Jednotka: µg/l (µg/l x 0,83 = IU/ml)

P1NP (celkový aminoterminální propeptid prokolagenu typu 1)

Kolagen typu 1 vzniká z prokolagenu typu 1, který je syntetizován fibroblasty a osteoblasty. Prokolagen typu 1 obsahuje N-terminální i C-terminální propeptidy.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost inzerce/delece

PAI-1: inhibitor plazminogenového aktivátoru (4G/5G)

PAI-1 je důležitý regulátor hemostázy. Stanovení polymorfizmu PAI-1 genu je velmi spolehlivým markerem aterotrombózy.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/l

PAPP-A (plasmatický specifický těhotenský protein A)

PAPP-A je látkou glykoproteinového charakteru, která je proteázou IGFBP-4. Její funkce v graviditě není známa.

 • Materiál: sérum, plazma
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: pmol/l

Parathormon – intaktní

Parathormon je hormon příštítné žlázy, který reguluje koncentraci kalciového kationu v extracelulární tekutině.

 • Materiál: Srážlivá krev

Parotitida IgG, IgM

Stručná charakteristika: Příušnice neboli parotitis epidemica jsou akutní virové onemocnění s otokem slinných žláz a možným postižením CNS, slinivky břišní a varlat.

Inkubační doba je 14-21 dnů.

 • Materiál: Srážlivá krev

Parvovirus B19 IgG, IgM

Stručná charakteristika: Primárně patogenní pro člověka, způsobuje „Pátou dětskou nemoc“ – erythema infectiosum.

Inkubační doba je 10-18 dnů.

 • Materiál: buňky embrya (blastomery), trofektoderm, pólocyty (tj. polární tělíska vajíčka)

PGT-A: Preimplantační genetické testování aneuploidií

Preimplantační genetické testování aneuploidií je postup zvyšující pravděpodobnost narození zdravého dítěte po IVF. Jeho principem je vybrat pro zavedení do dělohy embryo s normálním počtem chromozomů. Tato embrya mají nejvyšší šanci na úspěšné uhnízdění v děloze.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace 
 • Jednotka: ng/l

PlGF (Placentární růstový faktor)

Preeklampsie (PE) je vážná komplikace těhotenství vyznačující se hypertenzí a proteinurií po 20. gestačním týdnu. Preeklampsie se vyskytuje u 3‑5 % těhotenství a způsobuje značnou těhotenskou a fetální nebo neonatální mortalitu a morbiditu. Klinické projevy mohou být mírné až závažné formy; preeklampsie je stále jednou z hlavních příčin novorozenecké a mateřské morbidity a mortality.

 • Materiál: krev
 • Druh veličiny: podíl PNH klonu v testované populaci
 • Jednotka: %

PNH (paroxysmální noční hemoglobinurie)

Paroxysmální noční hemoglobinurie je vzácné získané onemocnění, jehož příčinou je somatická mutace v genu PIGA, která vede ke ztrátě tzv. glykosylfosftatidylinositolové (GPI) kotvy na cirkulujících krevních buňkách. Postižené buňky tím ztratí ochranu před účinky komlementu a dochází k jejich destrukci.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost polymorfismu

Polymorfismus v receptoru pro folikul stimulační hormon (FSHr)

FSH (folikul stimulační hormon) je gonadotropin hrající významnou roli při růstu a dozrávání ovariálních folikulů u žen a při spermatogenezi u mužů.

 

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace 
 • Jednotka: nmol/l (ng/ml x 3,18 = nmol/l)

Progesteron

Progesteron je jedním ze základních steroidních hormonů. Kombinovaný efekt progesteronu a estradiolu způsobuje přeměnu endometria z proliferativní fáze, což umožňuje implantaci oplodněného vajíčka.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: mU/l

Prolaktin

Prolaktin je hormon polypeptidického charakteru vylučovaný buňkami předního laloku hypofýzy. Nejčastější příčinou hyperprolaktinemie je hypofýzo-hypotalamická porucha.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: ng/l

proPSA (proenzymová forma prostatického specifického antigenu)

Proenzymová forma prostatického specifického antigenu [-2]proPSA je frakcí v plasmě cirkulujícího free PSA.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

Protilátky proti deaminovanému gliadinu (IgA, IgG)

Kvantitativní stanovení protilátek proti deaminovanému gliadinu metodou ELISA. Epitopy gliadinu vzniklé po deaminaci tkáňovou transglutaminázou vyvolávají u predisponovaných jedinců  tvorbu protilátek.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: intenzita fluorescence očekávaných struktur

Protilátky proti endomysiu (IgA)

Stanovení protilátek třídy IgA proti endomysiu metodou nepřímé imunofluorescence. Endomysium je složka pojivové tkáně, která obklopuje snopce hladkých svalů v určitých lokalizacích.

[12  >>