a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající Z

  • Materiál: Srážlivá krev

ZOONÓZY – Listeria monocytogenes O – I, II, Listeria ivanovii O – V, Brucella abortus, Francisella tularensis

Brucella, Listeria monocytogenes,  Listeria ivanovii, Francisella tularensis ...