Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající L

 • Materiál: Plasma
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Laktát

Laktát patří mezi hydroxykyseliny. Vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy LDH, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost polymorfizmu

Laktózová intolerance (C/T-13910, G/A-22018)

Laktózová intolerance je nejčastější forma disacharidázové deficience a jedná se o neschopnost trávit laktózu, která je hlavním cukrem obsaženým v mléce.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
 • Jednotka: µkat/l

LDH (Laktátdehydrogenáza)

LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, který se vyskytuje v cytoplazmě všech buněk.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

LDL – cholesterol

Jedná se o cholesterol, který je součástí LDL lipoproteinových komplexů – částic s nízkou hustotou, které přenáší v krvi tuky, zejména cholesterol.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/l

LH (luteinizační hormon)

LH je hormonem glykoproteinového charakteru produkovaným buňkami hypofýzy. U dětí jsou před pubertou hladiny LH nízké.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
 • Jednotka: µkat/l

LPS (Lipáza)

Lipáza je lipolytický enzym, který hydrolyzuje ve vodě nerozpustné estery glycerolu s dlouhými mastnými kyselinami (nad 10 uhlíků).

 • Materiál: krev
 • Druh veličiny: podíl populace nesoucí určitý CD znak z testované populace (leukocyty, lymfocyty, apod.)
 • Jednotka: %

Lymfoproliferace

Screeningové vyšetření metodou průtokové cytometrie.

Indikace: při lymfocytóze či podezření na lymfoproliferativní onemocnění z jiných důvodů