Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající B

 • Materiál: krev
 • Druh veličiny: podíl populace nesoucí určitý CD znak z testované populace (leukocyty, lymfocyty, apod.)
 • Jednotka: %

B-CLL

Diagnostické vyšetření metodou průtokové cytometrie

Indikace: absolutní lymfocytóza

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, zkumavka s K-EDTA, příp. citrátem sodným
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost fúzního genu BCR/ABL

BCR/ABL- detekce fúzního genu

Filadelfský chromozóm (Ph), který vzniká reciprokou translokací dlouhých ramének chromozomů 9 a 22 – t(9;22)(q34;q11), patří k nejčastějším cytogenetickým aberacím u hematologických poruch. Výsledkem translokace je gen BCR/ABL, který slouží jako molekulární marker pro chronickou myeloidní leukémii (CML) - nachází se u 95 % případů CML. Gen BCR/ABL se nalézá asi u 5 % dětských a 25 % dospělých pacientů s akutní lymfatickou leukémií (ALL), kde má přítomnost tohoto genu prognostický význam. Fúzní gen se rovněž vyskytuje u malé části nemocných (asi 2 %) pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML).

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: µmol/l

Bilirubin celkový

Bilirubin je lineární tetrapyrolové žlučové barvivo hydrofóbní povahy. Vzniká z hemu při odbourávání různých hemoproteinů, nejvíce z hemoglobinu. Jeho syntéza je lokalizována hlavně ve slezině, kostní dřeni, játrech a v kůži. Celkový bilirubin se skládá z nekonjugovaných a konjugovaných složek.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: µmol/l

Bilirubin konjugovaný (přímý)

Celkový bilirubin je transportován ve vazbě na albumin do jater, kde dochází k jeho konjugaci s kyselinou glukuronovou za vzniku bilirubinglukuronidů. Tento tzv. konjugovaný bilirubin je ve vodě mnohem lépe rozpustný, fyziologicky je vylučován do žluče, při zvýšení koncentrace v krvi se vylučuje také močí.

 • Materiál: stěr z nosohltanu

Bordetella pertussis / Bordetella parapertussis

Detekce patogenů: Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis
 • Materiál: Srážlivá krev

Bordetella pertussis IgG, IgA – western blot

Stručná charakteristika: Bordetella pertussis, způsobuje onemocnění provázené kašlem - černý kašel- pertuse. Může postihovat osoby každého věku.

 • Materiál: Srážlivá krev

Bordetella pertussis toxin IgG, IgA

Stručná charakteristika:  Bordetella pertussis, způsobuje onemocnění provázené kašlem - černý kašel- pertuse. Může postihovat osoby každého věku. Stanovujeme protilátky třídy IgG a IgA proti toxinu bacilu Bordetella pertussis.

Inkubační doba: 7-14 dní.

 • Materiál: Srážlivá krev

Borrelia burgdorferi IgG a IgM - ELISA a WB

Stručná charakteristika: Vyšetřeujeme protilátky IgG a IgM proti Borrelia burgdorferi sensu lato metodou ELISA a western blot (WB), vyvolávající mnohoorgánové postižení. Onemocnění přenáší klíšťata. Hostiteli v přírodě jsou hlodavci, malí savci a ptáci. Důležitým příznakem může být erythema chronic migrans. Infekce může postihovat kůži, klouby a CNS. 

Inkubační doba - od 2 do 32 dní, nebo i několik měsíců