a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající T

 • Materiál: krev
 • Druh veličiny: podíl populace nesoucí určitý CD znak z testované populace (leukocyty, lymfocyty, apod.)
 • Jednotka: %

T-NHL

Screeningové vyšetření metodou průtokové cytometrie.

Indikace: absolutní lymfocytóza nebo podezření na T-NHL z jiných důvodů

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: nmol/l (ng/ml x 1,536 = nmol/l)

T3 (trijodtyronin celkový)

Trijodtyronin (T3) je tyreoidální hormon, který cirkuluje v krvi jako rovnovážná směs volného hormonu a hormonu navázaného na proteiny.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: nmol/l (μg/dl x 12,87= nmol/l)

T4 (tyroxin celkový)

Tyroxin (T4) je hlavní hormon secrenovaný a syntetizovaný štítnou žlázou. T4 je prohormonem, protože se ve tkáních mění účinkem dejodáz na T3, který je 3–5x biologicky účinnější než T4.

 • Materiál: heparinizovaná krev
 • Druh veličiny: podíl aktivovaných (CD63+) bazofilů definovaných jako CD203+ leukocyty
 • Jednotka: %

Test aktivace bazofilů

Princip testu: Analýza odpovídavosti bazofilů na konkrétní alergen nebo skupinu alergenů in vitro (seznam aktuálně dostupných alergenů viz níže).

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: nmol/l

Testosteron celkový

Testosteron je steroidní hormon, který je považován za hlavní androgen. U mužů je syntetizován Leydigovými buňkami varlat, u žen pochází z kůry nadledvin a z ovarií.

 • Materiál: Srážlivá krev

Tetanus

Stručná charakteristika Provádíme kvantitativní stanovení lidských protilátek třídy IgG proti tetanovému toxoidu v séru nebo plazmě. Tento test je vhodný jak ke zjišťování imunitního stavu, tak pro kontrolu vakcinace.

 • Materiál: Srážlivá krev

Toxocara IgG, avidita

Stručná charakteristika Larvální toxokaróza je tkáňová helmintóza, při níž se člověk stává paratenickým (neadekvátním) hostitelem larev škrkavek, které jinak dospívají ve psech (Toxocara canis) nebo kočkách (Toxocara cati).

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/ml

Toxoplasma gondii IgG

Toxoplazmóza je rozšířená infekce způsobená prvokovým parazitem Toxoplasma gondii. Nákaza je způsobena především požitím stravy nebo vody, které jsou kontaminovány dozrálými oocystami z koček nebo z nedovařeného masa obsahujícího v tkáni cysty.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/ml

Toxoplasma gondii IgG (avidita IgG)

Toxoplasma Gondii je parazit se složitým vývojovým cyklem a řadou morfologicky odlišných stádií. Infekčním stadiem je odolná oocysta, která se vytváří pouze ve střevě nakažené kočky (popř. jiné kočkovité šelmy) a je vylučována trusem. Člověk se může nakazit třemi způsoby: pozření oocysty vyloučené kočky, pozřením nedostatečně tepelně upraveného masa jiných mezihostitelů, které obsahují vývojová stadia parazita a transplacentárně při primoinfekci matky během gravidity.

 • Materiál: Srážlivá krev

Toxoplasma gondii IgG, IgM protilátky (avidita IgG)

Stručná charakteristika: Toxoplasma Gondii je parazit se složitým vývojovým cyklem a řadou morfologicky odlišných stádií. Infekčním stadium je odolná oocysta, která se vytváří pouze ve střevě nakažené kočky( popř. jiné kočkovité šelmy) a je vylučována trusem. Člověk se může nakazit třemi způsoby: pozření oocysty vyloučené kočkoui pozřením ne-dostatečně tepelně upraveného masa jiných mezihostitelů, které obsahují vývojová stadia parazita a transplacentárně při primoinfekci matky během gravidity.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární jednotky
 • Jednotka: S/CO

Toxoplasma gondii IgM

Toxoplazmóza je rozšířená infekce způsobená prvokovým parazitem Toxoplasma gondii. Nákaza je způsobena především požitím stravy nebo vody, které jsou kontaminovány dozrálými oocystami z koček nebo z nedovařeného masa obsahujícího v tkáni cysty.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: U/l 

TPA (tkáňový polypeptidický antigen)

TPA je fragment cytokeratinových podjednotek intermediárních filament. Fragmenty cytokeratinu se pravděpodobně uvolňují do tělních tekutin během proliferace nádorových buněk, či během nekrózy buněk. Stanovení TPA je založeno na detekci fragmentů cytokeratinů 8, 18 a 19.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost polymorfizmu

TPMT (thiopurin methyltransferáza) – vyšetření alelické varianty

Genotypizace TPMT před začátkem terapie thiopuriny individualizuje dávkování a zabrání jejich vážným toxickým vedlejším účinkům.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

Transferin

Transferin je beta-glykoprotein. Jeho funkcí je vázat Fe3+, vytvářet jeho pohotovostní zásobu v krvi a působit v séru jako hlavní transportér železa mechanismem endocytózy do buněk. Dále transferin v séru vystupuje jako negativní reaktant akutní fáze.

[12  >>  

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved