a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající P

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace

Protilátky proti gliadinu (IgA, IgG)

Gliadin je složkou bílkovinného komplexu lepku (glutenu) v obilných zrnech; nejvíce je zastoupený v pšenici.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: U/ml

Protilátky proti tkáňové transglutamináze (a-tTG) IgA, IgG:

Kvantitativní stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze.

Tkáňová transglutamináza je hlavním substrátem protilátek proti endomysiu. Je to enzym, který katalyzuje deaminaci gliadinu v buňkách střevní sliznice a právě jeho komplex s gliadinem může stimulovat imunitní systém k tvorbě protilátek.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: U/l

Protilátky proti TSH receptorům - ARTSH (TRAb)

Autoprotilátky proti TSH-receptorům, obsaženým v buněčné membráně buněk štítné žlázy, netvoří protilátky jednoho typu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: fluorescence biočipu

Protilátky proti vnitřnímu faktoru

Test pro stanovení protilátek proti vnitřnímu faktoru metodou nepřímé imunofluorescence spolu se stanovením protilátek proti parietálním buňkám.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l

PSA (prostatický specifický antigen)

PSA je glykoprotein, který je produktem epiteliálních buněk vystýlajících vývody prostatických žláz.

 • Materiál: Plazma
 • Druh veličiny: Čas
 • Jednotka: Bezrozměrné číslo (R – poměr k času normálu)

PT (protrombinový čas, Quick, tromboplastinový test)

Protrombinový test patří mezi skupinové koagulační testy.

<<  1 [2