Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Bakteriologie

Dle diagnózy a povahy dodaného vzorku zahrnuje bakteriologické vyšetření kultivaci aerobní, mikroaerofilní a anaerobní, event.přímou mikroskopii. 

Na základě kultivačního nálezu provádíme identifikaci kmenů a stanovení citlivosti na antibiotika a antimykotika. 

Doba odezvy může být v ojedinělých případech prodloužena (např.rozizolováním směsných kultur, technické závady, údržba přístrojů…).