Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Specifické IgE protilátky

Alergie je neadekvátní reakce organismu na běžné antigenní podněty, provázená subjektivně nepříjemně vnímanými poruchami funkce některých orgánů.  I když základem alergologického vyšetření zůstává podrobná osobní, rodinná, pracovní a sociální anamnéza spolu s rozborem prostředí, v němž se pacient pohybuje, nedílnou součástí diagnostiky alergie jsou i laboratorní vyšetření, a to zvláště u onemocnění a stavů spojených s tvorbou IgE protilátek.

Nabízíme vyšetření specifických IgE protilátek jak proti tzv. extraktovému IgE (vhodné pro screening), tak proti tzv. molekulovému IgE (vhodné pro odlišení zkřížené reaktivity od pravé kosenzibilizace, pro odhad rizika závažných systémových alergických reakcí, před specifickou imunoterapií). Dále nabízíme vyšetření proti jednotlivým alergenům nebo jejich skupinám a směsím, a to různými metodickými postupy, včetně multiplexu ALEX. 

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: arbitrární koncentrace
 • Jednotka: kUA/l

Extraktové a molekulové IgE - screeningové stanovení multiplexem ALEX

Vhodné pro screening při nejasném původu alergie, u atopických dermatitid, před zvažovanou specifickou imunoterapií, apod. Seznam alergenů v multiplexu najdete zde

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: arbitrární koncentrace
 • Jednotka: kUA/l

Extraktové a molekulové IgE metodou FEIA systémem ImmunoCAP

Vysoce citlivé stanovení, „zlatý standard“ v alergologii.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Intenzita zbarvení detekčních proužků

Extraktové IgE - screeningové stanovení multiplexy Euroline

Vhodné pro screening při podezření na konkrétní skupinu alergenů (inhalační, potravinové, apod. Volit lze z několika různých profilů – viz žádanka VL-004

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: arbitrární koncentrace
 • Jednotka: IU/ml

Extraktové IgE metodou REAST

Široká paleta alergenů – viz seznam v brožurce.