Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Hematologie

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Objemový podíl
 • Jednotka: Bezrozměrné číslo

Krevní obraz – trombokrit (PCT)

Trombokrit neboli destičkový hematokrit nás informuje o tom, jakou část objemu v celkovém objemu systému zaujímají destičky. Význam má stanovení trombokritu (na automatickém hematologickém analyzátoru) v plné krvi. Zvýšené hodnoty se nacházejí u trombocytóz a makrotrombocytů, snížené u trombocytopenií a mikrotrombocytů.

 • Materiál: Plazma
 • Druh veličiny: Čas
 • Jednotka: Bezrozměrné číslo (R – poměr k času normálu)

PT (protrombinový čas, Quick, tromboplastinový test)

Protrombinový test patří mezi skupinové koagulační testy.

 • Materiál: Nesrážlivá krev
 • Druh veličiny: Délka
 • Jednotka: mm

Sedimentace

Sedimentace erytrocytů je rychlost, jakou sedimentují hlavně erytrocyty. U zdravého člověka je sedimentace poměrně pomalá a stálá, erytrocyty se spojují jen v malé shluky.

 • Materiál: Plazma
 • Druh veličiny: Čas
 • Jednotka: s

TT (trombinový test)

Trombinový test postihuje třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Přidáním enzymu trombinu k testované plazmě dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin.

<<  1 [2