Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Biochemie

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
 • Jednotka: µkat/l

GGT (Gama-glutamyltransferáza)

GGT (gama-glutamyltransferáza) katalyzuje přenos gama-glutamylových skupin peptidů na jiné aminokyseliny.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Objemový tok
 • Jednotka: ml/s na 1,73 m2

Glomerulární filtrace – MDRD a CKD-EPI

Kreatinin je konečný produkt svalového energetického metabolismu. Je tvořen hydrolýzou z kreatinu a z kreatinfosfátu ve svalech nebo pochází ze stravy (z masa a masových výrobků). Je volně filtrován glomeruly a vylučován v proximálních tubulech. Používá se k posouzení funkce ledvin a výpočtu glomerulární filtrace.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Glukóza v moči

Semikvantitativně se glukóza v moči stanovuje v rámci chemického vyšetření moče diagnostickými proužky. Při pozitivním nálezu je nutné kvantifikovat množství glukózy v moči za 24 hodin. Pro přepočet z mmol/l na dříve používané g/l vynásobte hodnotu faktorem 0,18.

 • Materiál: Plazma
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Glukóza v plazmě

Základní cukr využívaný organismem k zisku energie. Vyšetření glukózy v krvi je indikováno při provádění screeningu a diagnostice diabetes mellitus včetně poruchy glukózové tolerance, podezření na hypoglykémii, při kontrole účinnosti léčby diabetes mellitus.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Glukóza v séru

Základní cukr využívaný organismem k zisku energie. Vyšetření glukózy v krvi je indikováno při provádění screeningu a diagnostice diabetes mellitus včetně poruchy glukózové tolerance, podezření na hypoglykémii, při kontrole účinnosti léčby diabetes mellitus.

 • Materiál: Nesrážlivá krev (hemoglobin)
 • Druh veličiny: Látkový podíl
 • Jednotka: mmol/mol

Glykovaný hemoglobin (HbA1c)

Hemoglobin s navázanou glukózou in vivo. Je přímo úměrný dlouhodobé koncentraci glukózy v krvi. Vyjadřuje se jako poměr glykovaného hemoglobinu k celkovému hemoglobinu. Je cenný ukazatelem kompenzace DM za posledních 4–8 týdnů.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

HDL – cholesterol

Jedná se o cholesterol, který je součástí HDL lipoprteinových komplexů – částic s vysokou hustotou, které přenáší v krvi tuky, zejména cholesterol. Podílí se na odstraňování cholesterolu z tkání a chrání před vznikem aterosklerózy. Má také antioxidační, protizánětlivé a antikoagulační vlastnsti.

 • Materiál: vzorek stolice v extrakčním pufru
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/g

Hemoglobin ve stolici (FOB)

Test FOB umožňuje kvantitativní stanovení lidského hemoglobinu ve stolici.
 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Hořčík (Mg, Magnesium)

Hořčík je důležitý biogenní prvek, významně ovlivňuje řadu metabolických podchodů a je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Hořčík v moči

Magnesium je majoritní intracelulární kation. Denní příjem činí cca 10 mmol, absorbováno je však necelých 40 %, část se vylučuje stolicí a močí.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

IgA (Imunoglobulin A)

IgA je hlavním imunoglobulinem systému sekrečních protilátek sliznic dýchacího, gastroitestinálního a urogenitálního traktu. Je významnou ochranou vůči mikrobiálním infekcím sliznic. Jeho sledování má význam zejména u diagnostiky imunodeficiencí a u substituční terapie imunoglobuliny.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

IgG (Imunoglobulin G)

IgG je hlavním imunoglobulinem v krvi, který neutralizuje bakteriální toxiny a váže většinu typů mikroorganismů, aby usnadnil fagocytózu. Jako jediný imunoglobulin prochází placentou a tvoří hlavní obranu plodu proti infekcím v prvních týdnech života.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

IgM (Imunoglobulin M)

IgM je obsažen v cytoplazmě a na povrchu B–buněk v časné fázi jejich vyzrávání. IgM je první třídou imunoglobulinů produkovanou při počáteční imunitní odpovědi. Proto je přítomnost IgM užitečná při stanovení, zda se jedná o akutní nebo chronickou infekci. Do třídy IgM patří také chladové aglutiny, heterofilní protilátky a hemaglutiny.

 • Materiál: sérum

Imunofixace bílkovin séra

Imunofixace doplňuje vyšetření ELFO bílkovin ve smyslu průkazu a typizace paraproteinu.
 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/ml

Imunoglobulin E (celkový IgE)

Imunoglobulin E je jednou ze tříd imunoglobulinů vyskytujících se v lidském séru. Jeho fyziologická funkce je v oblasti protiparazitární imunity.

<<  1 2 [34 5  >>