a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Biochemie

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: µmol/l

Kreatinin

Kreatinin je konečný produkt svalového energetického metabolismu.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Kreatinin v moči

Krevní kreatinin je vyloučen glomerulární filtrací a z 10–14 % i tubulární sekrecí, menší množství střevní sekrecí. Tento podíl stoupá u renálního selhání spolu se zvýšením podílu střevní exkrece.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látkový tok
 • Jednotka: mmol/den

Kreatinin v moči - odpad

střevní sekrecí. Tento podíl stoupá u renálního selhání spolu se zvýšením podílu střevní exkrece.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: µmol/l

Kyselina močová

Kyselina močová je konečným produktem metabolismu purinů, vzniká především v játrech a intestinálním traktu.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Kyselina močová v moči

Kyselina močová je konečným metabolitem přeměny purinů, vzniká v játrech a intestinálním traktu.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látkový tok
 • Jednotka: mmol/den

Kyselina močová v moči - odpad

Kyselina močová je konečným metabolitem přeměny purinů, vzniká v játrech a intestinálním traktu.

 • Materiál: Plasma
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Laktát

Laktát patří mezi hydroxykyseliny. Vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy LDH, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
 • Jednotka: µkat/l

LDH (Laktátdehydrogenáza)

LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, který se vyskytuje v cytoplazmě všech buněk.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

LDL – cholesterol

Jedná se o cholesterol, který je součástí LDL lipoproteinových komplexů – částic s nízkou hustotou, které přenáší v krvi tuky, zejména cholesterol.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
 • Jednotka: µkat/l

LPS (Lipáza)

Lipáza je lipolytický enzym, který hydrolyzuje ve vodě nerozpustné estery glycerolu s dlouhými mastnými kyselinami (nad 10 uhlíků).

 • Materiál: sérum, plazma
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: pmol/l

Parathormon – intaktní

Parathormon je hormon příštítné žlázy, který reguluje koncentraci kalciového kationu v extracelulární tekutině.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/ml

RF (Revmatoidní faktor)

Revmatoidní faktory (RF) jsou protilátky, které reagují s Fc částí lidského IgG. Přítomnost RF u revmatoidní artritidy dává dagnostické a prognostické informace, které mohou být považovány za měření zánětlivého procesu.

 • Materiál: suchý výtěr v nádobce
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost antigenu

SARS-CoV-2 Ag

Onemocnění (COVID-19) je infekční nemoc vyvolaná  koronavirem.
Virus, který způsobuje onemocnění COVID-19, se nazývá koronavirus 2. typu způsobující těžký akutní respirační syndrom (SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2).
 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Sodík (Na+, Natrium)

Sodné ionty jsou hlavními extracelulárními kationty, mají vliv na osmolalitu plazmy. Změny v koncentraci Na+ často odrážejí změny metabolismu vody (ne sodných iontů). Hyponatremie pod 130 mmol/l svědčí pro hyperhydrataci.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/den

Sodík v moči

Na+ je filtrován glomeruly ledvin jako chlorid a hydrogenuhličitan.

<<  1 2 3 [45  >>