a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Biochemie

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

Transferin

Transferin je beta-glykoprotein. Jeho funkcí je vázat Fe3+, vytvářet jeho pohotovostní zásobu v krvi a působit v séru jako hlavní transportér železa mechanismem endocytózy do buněk. Dále transferin v séru vystupuje jako negativní reaktant akutní fáze.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Triacylglyceroly

Triacylglyceroly jsou významným zdrojem mastných kyselin pro energetický metabolismus. Vznikají v játrech a ve střevě. Vyskytují se především ve formě lipoproteinových komplexů. Jsou jedním z parametrů pro posouzení rizika aterosklerózy.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Urea (Močovina)

Urea (močovina) je konečným produktem metabolismu bílkovin a aminokyselin, vzniká v cyklu močoviny v játrech.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Urea v moči

Urea je vylučována glomerulární filtrací, v malém množství zpětně difunduje v dis- tálním tubulu. Vylučování závisí na příjmu bílkovin a na tělesné aktivitě. Vylučování je mírou katabolismu bílkovin i rychlosti glukoneogeneze u hyper-metabolických stavů.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/den

Urea v moči - odpad

Urea je vylučována glomerulární filtrací, v malém množství zpětně difunduje v dis- tálním tubulu. Vylučování závisí na příjmu bílkovin a na tělesné aktivitě. Vylučování je mírou katabolismu bílkovin i rychlosti glukoneogeneze u hyper-metabolických stavů.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Vápník (Ca, Kalcium)

Většina vápníku (Ca) v těle je přítomna v kostech. Ostatní vápník je v séru, kde je nezbytný při aktivaci enzymů, snižuje permeabilitu buněčné membrány a neuromuskulární dráždivost, podílí se na koncentrační schopnosti ledvin.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Vápník ionizovaný (Ca2+, ionizované kalcium)

Ionizované kalcium, je fyziologicky aktivní formou vápníku a jeho homeostáza je regulována příštítnými tělísky, kostmi, střevem a ledvinami.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látkový tok
 • Jednotka: mmol/den

Vápník v moči - odpad

U zdravých osob množství vyloučeného vápníku závisí na množství přijatém v potravě a na jeho koncentraci v séru.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: µmol/l

Železo (Fe)

Železo patří mezi stopové prvky. Podílí se na oxidoredukčních procesech a zajišťuje transport kyslíku. Jeho stanovení se používá k určení diagnózy a k léčbě různých anémií z nedostatku železa, při předávkování a intoxikaci železem.

<<  1 2 3 4 [5