Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Imunochemie

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l (µg/l x 3,49 = nmol/l)

Delta 4-androstendion

Delta 4-androstendion je nevirilizační androgen syntetizovaný vaječníky, varlaty a kůrou nadledvin. Řadíme jej do skupiny 17-ketosteroidů.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: µmol/l

DHEA-S (dehydroepiandrosteron sulfát)

Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-S) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách. U mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: nmol/l (pg/ml x 0,0034 na nmol/l)

DHT (dihydrotestosteron)

Dihydrotestosteron je steroidní hormon, vlastní účinná forma testosteronu. Vzniká redukcí testosteronu na uhlíku č. 5 v cílových orgánech.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: pmol/l (pg/ml x 3,67 = pmol/l)

Estradiol

Estradiol (estra-1,3,5(10)-trien-3,17 beta-diol) je hlavní estrogenní steroid.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l

f-PSA (volný prostatický specifický antigen)

f-PSA je volnou frakcí v plasmě cirkulujícího PSA. Stanovení volného PSA je významným diferenciačním faktorem pro rozlišení benigní hyperplazie prostaty od maligního onemocnění prostaty. Využívá se přitom stanovení poměru obsahu fPSA/PSA (celkového PSA).

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l

Ferritin (FER)

Ferritin je bílkovina specializovaná na uskladnění železa ve tkáních.

 • Materiál: sérum, plazma
 • Druh veličiny: Látková koncentrace 
 • Jednotka: nmol/l 

Folát

Foláty slouží jako kofaktory enzymů během různých metabolických procesů v buňkách (syntéza nukleových kyselin a mitochondriálních proteinů, metabolismus aminokyselin).

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/l

FSH (folikulostimulační hormon)

FSH je hormonem glykoproteinového charakteru produkovaným buňkami hypofýzy. Sekrece FSH je regulována negativní zpětnou vazbou uplatňovanou prostřednictvím gonadálních steroidů, jak na hypofýzu, tak na hypotalamus.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: pmol/l (pg/ml x 1,536= pmol/l)

fT3 (trijodtyronin volný)

fT3 je volnou, biologicky aktivní formou trijodthyroninu s biologickým poločasem v séru 1,5 dne.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: pmol/l

fT4 (tyroxin volný)

fT4 je volnou, biologicky aktivní formou thyroxinu, nezávislou na změnách hladin vazebných proteinů.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/l

hCG +β

hCG je glykoprotein o relativní molekulové hmotnosti cca 40 kDa. Spolu s hypofyzárními gonadotropiny  -lutropinem (LH), folitropinem (FSH) a thyreotropinem (TSH) patří ke skupině glykoproteinových hormonů.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace 
 • Jednotka: pmol/l (pg/ml x 3,67 = pmol/l)

HE4 (lidský epididymální protein 4)

Lidský epididymální protein 4 (HE4) byl prvně identifikován v epitelu distálního nadvarlete. Podle nejnovějších zjištění je HE4 v nízkých koncentracích exprimovaný v respiračním epitelu a epitelu pohlavních orgánů, a ve vysokých koncentracích ve tkáních ovariálních karcinomů.

 • Materiál: sérum, plazma
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: µmol/l

Homocystein

Homocystein je aminokyselina, obsahující thiolovou skupinu, vzniká při nitro-buněčné demetylaci methioninu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l (µg/l x 3,49 = nmol/l)

IGF-1 (inzulin like growth factor-1)

IGF-1 je monomerním polypeptidem, který bývá označován také jako Somatomedin C. IGF-1 je zkratkou z anglického Inzulin Like Growth Factor 1 na základě částečné strukturální podobnosti s insulinem.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: mIU/l

Inzulin

Inzulin patří mezi proteohormony, který zásadním způsobem reguluje koncentraci plazmatické glukózy prostřednictvím specifického receptoru.

<<  1 [23 4  >>