a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Imunochemie

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: U/l

Protilátky proti TSH receptorům - ARTSH (TRAb)

Autoprotilátky proti TSH-receptorům, obsaženým v buněčné membráně buněk štítné žlázy, netvoří protilátky jednoho typu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l

PSA (prostatický specifický antigen)

PSA je glykoprotein, který je produktem epiteliálních buněk vystýlajících vývody prostatických žláz.

 • Materiál: plasma
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: ng/l

Renin

Renin je enzym (proteolytický kyselý enzym) tvořený a sekretovaný juxtaglomerulárními buňkami.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: mIU/l (mIU/l x 0,333 = µg/l)

Růstový hormon (GH)

GH patří do skupiny somatotropních hormonů a je hormonem předního laloku hypofýzy. Sekrece GH je inhibována glukózou, kortizolem, mastnými kyselinami atd.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l

S 100

Nízkomolekulární protein dimerického charakteru S 100 B je exprimován v lidském těle především astrogliálními buňkami, ale také melanomy.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: nmol/l

SHBG (sexuální hormony vázající globulin)

SHBG (sex hormone-binding globulin) je nejvýznamnějším transportním proteinem estrogenů a androgenů v krvi a zároveň hlavním faktorem regulujícím jejich distribuci mezi volnou a vázanou formou hormonu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: nmol/l (ng/ml x 1,536 = nmol/l)

T3 (trijodtyronin celkový)

Trijodtyronin (T3) je tyreoidální hormon, který cirkuluje v krvi jako rovnovážná směs volného hormonu a hormonu navázaného na proteiny.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: nmol/l (μg/dl x 12,87= nmol/l)

T4 (tyroxin celkový)

Tyroxin (T4) je hlavní hormon secrenovaný a syntetizovaný štítnou žlázou. T4 je prohormonem, protože se ve tkáních mění účinkem dejodáz na T3, který je 3–5x biologicky účinnější než T4.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: nmol/l

Testosteron celkový

Testosteron je steroidní hormon, který je považován za hlavní androgen. U mužů je syntetizován Leydigovými buňkami varlat, u žen pochází z kůry nadledvin a z ovarií.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: U/l 

TPA (tkáňový polypeptidický antigen)

TPA je fragment cytokeratinových podjednotek intermediárních filament. Fragmenty cytokeratinu se pravděpodobně uvolňují do tělních tekutin během proliferace nádorových buněk, či během nekrózy buněk. Stanovení TPA je založeno na detekci fragmentů cytokeratinů 8, 18 a 19.

 • Materiál: sérum, plazma
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: ng/l

Troponin I ultrasensitivní (hsTn-I)

Kardiální troponin I je regulační podjednotka troponinového komplexu asociovaného na tenká aktinová vlákna v buňkách srdečního svalu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: mIU/l

TSH (tyreotropin)

Tyreotropin (TSH) je vedle hypotalamického tyreoliberinu (TRH) hlavním faktorem v regulaci biosyntézy hormonů štítné žlázy.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l 

Tyreoglobulin ultrasensitivní (hsTRG)

Tyreoglobulin (TRG) high sensitive je za normálních podmínek syntetizován ve folikulárních buňkách štítné žlázy. Tyreoglobulin je glykoprotein obsahující jód. Funguje jako prohormon pro tyroxin a trijodtyronin. Zvýšené hodnoty thyreoglobulinu nalézáme pro nejrůznější postižení štítné žlázy, mezi které řadíme hypothyreózu a zejména karcinom štítné žlázy (s výjimkou medulocelulárního).

 • Materiál: sérum, plazma
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: pmol/l

Vitamín B12

Vitamin B12 (kobalamin) spolu s kyselinou listovou (foláty) jsou nezbytným faktorem při syntéze DNA a s tím souvisejícím zráním červených krvinek. Nutriční a makrocytární anémie může být způsobena deficiencí vitaminu B12.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: pmol/l

Vitamin D (1,25-dihydroxyvitamin D)

1,25 (OH)2 vitamin D (kalcitriol) je nejúčinějším dosud objeveným přirozeně se vyskytujícím metabolitem vitaminínu D. Jeho tvorba je přesně řízena koncentrací vápníku, fosforu a parathormonu v séru. V játrech probíhá hydroxylace vitaminu D3 na 25-hydrocholekalciferol (kalcidiol), ten se dále v tubulech ledvin mění na účinnější metabolit 1,25 dihydrokalciferol (kalcitriol). Je nezbytný pro účinnou aktivní absorpci vápníku a fosforu i pro jejich normální metabolismus.

<<  1 2 3 [45  >>