a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Imunochemie

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/ml

Imunoglobulin E (celkový IgE)

Imunoglobulin E je jednou ze tříd imunoglobulinů vyskytujících se v lidském séru. Jeho fyziologická funkce je v oblasti protiparazitární imunity.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: mIU/l

Inzulin

Inzulin patří mezi proteohormony, který zásadním způsobem reguluje koncentraci plazmatické glukózy prostřednictvím specifického receptoru.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: ng/l (ng/l x 0,00277 = nmol/l)

Kalcitonin

Kalcitonin (Cal) je hormon polypeptidického charakteru vznikající v parafolikulárních C buňkách štítné žlázy.

 • Materiál: sérum (plazma), moč, sliny
 • Druh veličiny: Látková koncentrace 
 • Jednotka: nmol/l (μg/dl x 27,59 nmol/l)

Kortizol v séru, v moči, ve slinách

Kortizol je hlavní glukokortikoidní hormon vylučovaný kůrou nadledvin. Mezi jeho fyziologické funkce patří regulace metabolismu sacharidů a distribuce elektrolytu a vody. Kortizol má také imunosupresivní a protizánětlivé účinky. U zdravých jedinců jsou hladiny kortizolu regulovány mechanismem negativní zpětné vazby, kdy kůra nadledvin reaguje na zvýšení hladin adrenokortikotropního hormonu (ACTH) zvýšením sekrece kortizolu a hypofýza reaguje na zvýšení hladin kortizolu snížením produkce ACTH.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: mg/l

Kyselina Valproová (Valproát)

Kyselina valproová (kyselina 2propylpentanová; Depakene) je širokospektrální antikonvulzivum používané samostatně nebo v kombinaci s dalšími antikonvulzivy k léčbě epileptických záchvatů typu absence. Účinnost kyseliny valproové byla také prokázána při léčbě generalizovaných tonickoklonických a myoklonických záchvatů i atypických absencí, ojedinělých a komplexních parciálních a smíšených záchvatů grand mal a petit mal.
 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/l

LH (luteinizační hormon)

LH je hormonem glykoproteinového charakteru produkovaným buňkami hypofýzy. U dětí jsou před pubertou hladiny LH nízké.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l

NSE (neuron specifická enoláza)

Neuron specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech.

 • Materiál: sérum (plazma)
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: ng/l

NT-proBNP (NT pro brain natriuretic peptide)

Natriuretické peptidy mají význam z hlediska kardiovaskulárního systému. ProBNP je molekulou z níž vzniká fyziologicky aktivní BNP a N-terminální proBNP.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l

Osteáza (iALP - kostní izoenzym)

Předpokládá se, že sérové hladiny kostního izoenzymu ALP odrážejí metabolický stav osteoblastů – buněk odpovídajících za kostní novotvorbu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace 
 • Jednotka: µg/l

Osteokalcin (OC)

Osteokalcin je kostní polypeptid, který se dostává do oběhu při novotvorbě kostní matrix osteoblasty.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace 
 • Jednotka: µg/l (µg/l x 0,83 = IU/ml)

P1NP (celkový aminoterminální propeptid prokolagenu typu 1)

Kolagen typu 1 vzniká z prokolagenu typu 1, který je syntetizován fibroblasty a osteoblasty. Prokolagen typu 1 obsahuje N-terminální i C-terminální propeptidy.

 • Materiál: sérum, plazma
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: pmol/l

Parathormon – intaktní

Parathormon je hormon příštítné žlázy, který reguluje koncentraci kalciového kationu v extracelulární tekutině.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace 
 • Jednotka: nmol/l (ng/ml x 3,18 = nmol/l)

Progesteron

Progesteron je jedním ze základních steroidních hormonů. Kombinovaný efekt progesteronu a estradiolu způsobuje přeměnu endometria z proliferativní fáze, což umožňuje implantaci oplodněného vajíčka.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: mU/l

Prolaktin

Prolaktin je hormon polypeptidického charakteru vylučovaný buňkami předního laloku hypofýzy. Nejčastější příčinou hyperprolaktinemie je hypofýzo-hypotalamická porucha.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: ng/l

proPSA (proenzymová forma prostatického specifického antigenu)

Proenzymová forma prostatického specifického antigenu [-2]proPSA je frakcí v plasmě cirkulujícího free PSA.

<<  1 2 [34 5  >>